Publique n°2948

Pétitionnaire: Jeff Bruck

Pétitioun fir eng Realitéitsno Adaptatioun vun den Horairen vum / Öffentlechen Transport zu Lëtzebuerg nach virum 2.Quartal 2024.

But de la pétition

Ziel vun der Pétitioun ass et de Fuergäscht eng besser Planung ze gewährleschten welchen Bus, Zuch oder Tram se können huelen, fir mat esou wéineg wéi méiglech Verspéidung um Ziel unzekommen. Horairen firzetäuschen déi um Fuerplang stinn an an der Réalitéit nie anzehaalen sin, sollen dobai ... plus

Motivation de la pétition

Berufschauffeure am ëffentleche Bus Transport gesinn all Dag Live datt vill Linnen bestinn, wou den Horaire schon sait geraumer Zait nët méi anzehaale ass, bedingt durch Ännerungen vun der Strooseninfrastruktur durch 20er/ 30er Zonen, méi eng gestalten Stroosen wou een mam Bus schlecht durch ... plus

expiré  22.02.2024
218 /4.500
5%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
13.03.2024

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

13.03.2024

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2948, le 13-03-2024 - Nombre de signatures après validation: 218

13.03.2024

Signatures électroniques validées: 218

23.02.2024

La période de signature de la pétition publique n°2948 est clôturée, le 23-02-2024 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 218

12.01.2024

La pétition publique n°2948 est ouverte à signature, le 12-01-2024

11.01.2024

Déclaration de recevabilité

11.01.2024

La pétition publique n°2948 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 11-01-2024

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 12-01-2024 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 22-02-2024 à 23h59

10.01.2024

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2948, le 10-01-2024

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

11.11.2023

La pétition publique n°2948 est déposée, le 11-11-2023

Intitulé de la pétition: Pétitioun fir eng Realitéitsno Adaptatioun vun den Horairen vum / Öffentlechen Transport zu Lëtzebuerg nach virum 2.Quartal 2024.

But de la pétition: Ziel vun der Pétitioun ass et de Fuergäscht eng besser Planung ze gewährleschten welchen Bus, Zuch oder Tram se können huelen, fir mat esou wéineg wéi méiglech Verspéidung um Ziel unzekommen. Horairen firzetäuschen déi um Fuerplang stinn an an der Réalitéit nie anzehaalen sin, sollen dobai evitéiert gin.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Berufschauffeure am ëffentleche Bus Transport gesinn all Dag Live datt vill Linnen bestinn, wou den Horaire schon sait geraumer Zait nët méi anzehaale ass, bedingt durch Ännerungen vun der Strooseninfrastruktur durch 20er/ 30er Zonen, méi eng gestalten Stroosen wou een mam Bus schlecht durch könnt, Ralentiseuren, vun Ampelanlagen wou aanescht geschalt gin sin, zousätzlechen Traffic, an méi Fuergäscht déi matfueren vue dem Gratis Transport och nach Owess Spéid.Reklamatiounen vun Client`s sin den Alldag gin, an fir d`Fuerpersonal eng weider Belaaschtung.