Publique n°3186

Pétitionnaire: Leo Fankhänel

Beschrëftung vun Uertschaftsschëlder ëmdréien: Lëtzebuergesch fir'd éischt. Ortsschilder zuerst auf LU. Town signs first in LU.

But de la pétition

[LU] Dës Petitioun setzt sech dofir an, Lëtzebuergesch mei visibel ze maachen. Dofir fuerdere mir, dat Beschrëftung vun nei Uertschaftsschëlder ëmgedréit gëtt fir dat de Lëtzebuergeschen Uertschaftsnimm uewe stitt. Do nidder, mei kleng a kursiv, wou elo de Lëtzebuergeschen Nimm ass, soll dann ... plus

Motivation de la pétition

Vill Debaten dréien sech dorëm, Lëtzebuergesch am ëffentleche Raum ze stäerken, mä et gëtt bal keng Mesure déi dat och konsequent ëmsetzen. Dëse Moossnam géif der Lëtzebuergesch Sprooch e mei héische Stellewäert ginn an d'Sprooch mei visibel am ëffentleche Raum maachen. Et ass eng kleng ... plus

27
jours restants
112 /4.500
3%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
07.06.2024

La pétition publique n°3186 est ouverte à signature, le 07-06-2024

06.06.2024

Déclaration de recevabilité

06.06.2024

La pétition publique n°3186 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 06-06-2024

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 07-06-2024 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 18-07-2024 à 23h59

05.06.2024

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°3186, le 05-06-2024

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

21.05.2024

La pétition publique n°3186 est déposée, le 21-05-2024

Intitulé de la pétition: Beschrëftung vun Uertschaftsschëlder ëmdréien: Lëtzebuergesch fir'd éischt. Ortsschilder zuerst auf LU. Town signs first in LU.

But de la pétition: [LU] Dës Petitioun setzt sech dofir an, Lëtzebuergesch mei visibel ze maachen. Dofir fuerdere mir, dat Beschrëftung vun nei Uertschaftsschëlder ëmgedréit gëtt fir dat de Lëtzebuergeschen Uertschaftsnimm uewe stitt. Do nidder, mei kleng a kursiv, wou elo de Lëtzebuergeschen Nimm ass, soll dann eng Däitsch an eng Franséisch Iwwersetzung stinn.

 

[DE] Diese Petition fordert, Luxemburgisch sichtbarer zu machen. Deshalb fordern wir, dass die Beschriftung von neuen Ortsschildern umgedreht wird und dass Luxemburgische Ortschaftsnamen oben stehen. Darunter, kleiner und in kursiv, wo jetzt der Luxemburgische Name ist, soll dann eine Deutsche und eine Französische Übersetzung stehen.

 

[EN] This petition proposes to make Luxembourgish more visible. We therefore suggest, that town signs swap the signage so that the Luxembourgish name is on top. Underneath, in smaller font and in cursive, should be a German and French translation.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Vill Debaten dréien sech dorëm, Lëtzebuergesch am ëffentleche Raum ze stäerken, mä et gëtt bal keng Mesure déi dat och konsequent ëmsetzen. Dëse Moossnam géif der Lëtzebuergesch Sprooch e mei héische Stellewäert ginn an d'Sprooch mei visibel am ëffentleche Raum maachen. Et ass eng kleng Verännerung di keng Verwirrung ausléise wäert. Well nëmmen nei Schëller geännert gi, ass dëst Virschlag och käschtenneutral.