Publique n°2803

Pétitionnaire: Sven Backes

Helmpflicht op eisen Stroossen

But de la pétition

Zur Verbesserung vun der Secherheet geing ech et gudd fannen daat all Velosfuerer, E Scooter, respektiv aaner Gefirer ( ausgeschloss sin Autoen/Camion/ zouen Gefierer mat 4 Pneuen) ob eisen Stroossen ,egal ob jonk oder aal eng Helmpflicht huet Den Senn vun der Saach ass, d'Secherheet ze ... plus

Motivation de la pétition

Dei allgemeng Gesondheet vun mengen Matbierger ass mir wichteg Et gin Studien dei beweisen daat wann een en Accident mat oder ouni Helm huet ,et grouss Differenzen gin bezüglech dem Schued deen een dovunner focht dreit Eis Secherheet op den Stroossen soll erheischt gin an d'Mortaliteit ... plus

expiré  09.08.2023
328 /4.500
7%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
13.12.2023

Déclaration de clôture

06.12.2023

La pétition publique n°2803 est clôturée, le 06-12-2023

Motivation de la clôture: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

12.10.2023

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

11.10.2023

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2803, le 11-10-2023 - Nombre de signatures après validation: 328

11.10.2023

Signatures électroniques validées: 328

10.08.2023

La période de signature de la pétition publique n°2803 est clôturée, le 10-08-2023 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 329

29.06.2023

La pétition publique n°2803 est ouverte à signature, le 29-06-2023

28.06.2023

Déclaration de recevabilité

28.06.2023

La pétition publique n°2803 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 28-06-2023

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 29-06-2023 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 09-08-2023 à 23h59

26.06.2023

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2803, le 26-06-2023

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

14.06.2023

La pétition publique n°2803 est déposée, le 14-06-2023

Intitulé de la pétition: Helmpflicht op eisen Stroossen

But de la pétition: Zur Verbesserung vun der Secherheet geing ech et gudd fannen daat all Velosfuerer, E Scooter, respektiv aaner Gefirer ( ausgeschloss sin Autoen/Camion/ zouen Gefierer mat 4 Pneuen) ob eisen Stroossen ,egal ob jonk oder aal eng Helmpflicht huet

Den Senn vun der Saach ass, d'Secherheet ze erheigen an den Schued am Fall vun engem Accident ze minimeiren

 

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Dei allgemeng Gesondheet vun mengen Matbierger ass mir wichteg

Et gin Studien dei beweisen daat wann een en Accident mat oder ouni Helm huet ,et grouss Differenzen gin bezüglech dem Schued deen een dovunner focht dreit

Eis Secherheet op den Stroossen soll erheischt gin an d'Mortaliteit reduzeiert gin