Publique n°2431

Pétitionnaire: Joé Kinnen

Wasserstoff Tankstellen Netz a Lëtzebuerg ufänken fir de Leit eng Propper alternativ zur Elektromobilitéit ze bidden

But de la pétition

Wasserstoff Tankstellen a Letzebuerg installeieren an de Leit eng alternativ meiglechkeet bidden zur Elektromobiliteit. Gewannen vu Wasserstoff as meiglech mat erneierbarer Energie an ideal fir zukünfteg Generationen. Bei Wasserstoff gin et keng Co2 Emissiounen en as licht ze Transporteieren ... plus

Motivation de la pétition

D'Offall Produkt während dem Fueren as neischt ausser Wasser wat emmer op der Welt as. Betanken vun Wasserstoff dauert vielleicht 5 Minuten an et ezielt een eng angenehm Reechweit. Menger Meenung no as et eng gudd alternativ wann een un zukünftech Generatiounen denkt.

expiré  28.10.2022
233 /4.500
5%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
23.12.2022

Déclaration de clôture

21.12.2022

La pétition publique n°2431 est clôturée, le 21-12-2022

Motivation de la clôture: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

16.11.2022

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

16.11.2022

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2431, le 16-11-2022 - Nombre de signatures après validation: 233

16.11.2022

Signatures électroniques validées: 233

29.10.2022

La période de signature de la pétition publique n°2431 est clôturée, le 29-10-2022 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 233

17.09.2022

La pétition publique n°2431 est ouverte à signature, le 17-09-2022

16.09.2022

Déclaration de recevabilité

16.09.2022

La pétition publique n°2431 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 16-09-2022

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 17-09-2022 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 28-10-2022 à 23h59

09.09.2022

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2431, le 09-09-2022

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

28.07.2022

La pétition publique n°2431 est déposée, le 28-07-2022

Intitulé de la pétition: Wasserstoff Tankstellen Netz a Lëtzebuerg ufänken fir de Leit eng Propper alternativ zur Elektromobilitéit ze bidden

But de la pétition: Wasserstoff Tankstellen a Letzebuerg installeieren an de Leit eng alternativ meiglechkeet bidden zur Elektromobiliteit. Gewannen vu Wasserstoff as meiglech mat erneierbarer Energie an ideal fir zukünfteg Generationen. Bei Wasserstoff gin et keng Co2 Emissiounen en as licht ze Transporteieren an einfach ze speicheren. Wasserstoff as onbegrenzt do. An aus enger Bandbreet vu verschiedenen Stoffer ze gewannen.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: D'Offall Produkt während dem Fueren as neischt ausser Wasser wat emmer op der Welt as. Betanken vun Wasserstoff dauert vielleicht 5 Minuten an et ezielt een eng angenehm Reechweit. Menger Meenung no as et eng gudd alternativ wann een un zukünftech Generatiounen denkt.