Ordinaire n°2142

Pétitionnaire: Patrick Hurst

D'viischt Diere vu Linnebusse souwéi déi 2 éischt Sëtzreien déi fir PMR reservéiert si solle nees déblockéiert ginn !

But de la pétition

Linnebussen, déi zur öffentlecher Infrastruktur gehéiere, solle fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit nees vollstänneg accessibel ginn, sou wéi se daat virum 15. März 2020 waren!

Motivation de la pétition

D’UN-Behënnerterechtskonventioun schreiwt am Artikel 2 de Begrëff vun der Konzeptioun fir jiddereen (Universal Design) fest a garantéiert am Artikel 9 d’Zougänglechkeet vun öffentlechen Infrastrukturen, souwéi d’Recht op perséinlech Autonomie am Artikel 19. D'UN-Konventioun fir Leit mat ... plus

Cette pétition publique n’a pas atteint le seuil de 4.500 signatures. A la demande du pétitionnaire, elle a été transformée en pétition ordinaire. Voir pétition publique.

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
06.10.2022

Déclaration de clôture

05.10.2022

La pétition ordinaire n°2142 est clôturée, le 05-10-2022

Motivation de la clôture: Prise de position gouvernementale restée sans suite

29.06.2022

Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire

Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire
12.05.2022

Une prise de position au sujet de la pétition ordinaire n°2142 est disponible, le 12-05-2022

Ministre(s): Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Prise de position gouvernementale
Prise de position gouvernementale
06.04.2022

Une prise de position est demandée au sujet de la pétition ordinaire n°2142, le 06-04-2022

Ministre(s): Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire Demande de prise de position gouvernementale avec information au pétitionnaire
30.03.2022

Reclassement de la pétition publique n°2142, n'ayant pas atteint le seuil de 4500 signatures, en pétition ordinaire, le 30-03-2022