Publique n°2550

Pétitionnaire: Jennifer in't Groen

Beschäftegungsvertrag mat Schüler/-innen a Student/-innen och ausserhalb vun Schoulvakanzen méiglech maachen.

But de la pétition

Student/-innen a Schüler/-inne sollen op fräiwëlleger Basis och ausserhalb vun hire Schoulvakanzen duerfe vir ee Patron schaffen. Dëst ënnert engem Beschäftegungsvertrag an net ënnert engem Aarbechtsvertrag. Si sollen d'Méiglechkeet hunn sech eppes ze verdéngen, ouni ënnert engem Kontrakt musse Steieren, Krankenkeessbäitreeg asw. ofzegi soulaang si nach léieren oder studéieren.

Motivation de la pétition

Bis ewell duerfe Student/-innen a Schüler/-innen NET ënnert engem Beschäftegungsvertrag ausserhalb vu Schoulvakanze schaffen. Weekends ginn et vill Méiglechkeeten a ville verschiddene Branchen ze schaffen, bei deenen een och ausserhalb vu Schoulvakanze gutt gebraucht ka ginn. Vir de Betrib ass et oft schwiereg Personal ze fannen déi just vir eng kuerz Dauer schaffe wëllen. Student/-innen a Schüler/-inne kënne vir dës Branchen ee Manktem u Personal opfänken, an an engems eppes verdéngen, ouni doriwwer Ofgaben ze musse leeschten. Et ass vir Student/-innen a Schüler/-innen oninteressant ee Contrat à durée déterminée ofzeschléisse wann si nach am Studiengang sinn. De Beschäftegungsvertrag erlaabt et hinnen d'Konzentratioun op dem Studium ze halen, an awer schaffen ze kënnen.

Cette pétition publique n’a pas atteint le seuil de 4.500 signatures. A la demande du pétitionnaire, elle a été transformée en pétition ordinaire. Voir pétition ordinaire.
expiré  27.02.2023
426 /4.500
10%
signatures enregistrées

Les étapes de cette pétition

Icon process
26.06.2023

Reclassement de la pétition publique, n'ayant pas atteint le seuil de 4500 signatures, en pétition ordinaire n°2550, le 26-06-2023

10.05.2023

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

10.05.2023

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2550, le 10-05-2023 - Nombre de signatures après validation: 426

10.05.2023

Signatures électroniques validées: 426

14.03.2023

Nombre de signatures sur papier avant validation: 47

28.02.2023

La période de signature de la pétition publique n°2550 est clôturée, le 28-02-2023 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 426

17.01.2023

La pétition publique n°2550 est ouverte à signature, le 17-01-2023

16.01.2023

Déclaration de recevabilité

12.01.2023

La pétition publique n°2550 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 12-01-2023

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 17-01-2023 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 27-02-2023 à 23h59

11.01.2023

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2550, le 11-01-2023

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

04.12.2022

La pétition publique n°2550 est déposée, le 04-12-2022

Intitulé de la pétition: Beschäftegungsvertrag mat Schüler/-innen a Student/-innen och ausserhalb vun Schoulvakanzen méiglech maachen.

But de la pétition: Student/-innen a Schüler/-inne sollen op fräiwëlleger Basis och ausserhalb vun hire Schoulvakanzen duerfe vir ee Patron schaffen. Dëst ënnert engem Beschäftegungsvertrag an net ënnert engem Aarbechtsvertrag.

Si sollen d'Méiglechkeet hunn sech eppes ze verdéngen, ouni ënnert engem Kontrakt musse Steieren, Krankenkeessbäitreeg asw. ofzegi soulaang si nach léieren oder studéieren.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Bis ewell duerfe Student/-innen a Schüler/-innen NET ënnert engem Beschäftegungsvertrag ausserhalb vu Schoulvakanze schaffen. Weekends ginn et vill Méiglechkeeten a ville verschiddene Branchen ze schaffen, bei deenen een och ausserhalb vu Schoulvakanze gutt gebraucht ka ginn. Vir de Betrib ass et oft schwiereg Personal ze fannen déi just vir eng kuerz Dauer schaffe wëllen.

 

Student/-innen a Schüler/-inne kënne vir dës Branchen ee Manktem u Personal opfänken, an an engems eppes verdéngen, ouni doriwwer Ofgaben ze musse leeschten.

Et ass vir Student/-innen a Schüler/-innen oninteressant ee Contrat à durée déterminée ofzeschléisse wann si nach am Studiengang sinn. De Beschäftegungsvertrag erlaabt et hinnen d'Konzentratioun op dem Studium ze halen, an awer schaffen ze kënnen.