Publique n°2652

Pétitionnaire: René Thill

Congé fir een Elterendeel an de Schoulvakanzen an der Primärschoul

But de la pétition

- dem Kand ass ed méiglech rofzekommen no den Schoulzäiten, an net nach an de Vakanzen mussen an eng Maison Relais oder soss ähnlech Servicer ze goen. Kand ass méi Stressresistent well ed net dauerhaft op engem Stresslevel ass. -Méi Kand-Elterenzäit (Mamm,Papp oder ... plus

Motivation de la pétition

-Besser fir de Gesondheetssystem durch manner Stress vun den Elteren an Kand -Entlaschten vun den edukativen Servicer/Personal... - Zäit fir allgemeng Projeten (Natur, Benevolat, Altersheem Austausch teschent Jonk & Aal,....) -Méi grousst Interesse un méi Fräizäitaktivitéit gin durch ... plus

expiré  17.04.2023
321 /4.500
7%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
28.06.2023

Déclaration de clôture

26.06.2023

La pétition publique n°2652 est clôturée, le 26-06-2023

Motivation de la clôture: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

10.05.2023

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

10.05.2023

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2652, le 10-05-2023 - Nombre de signatures après validation: 321

10.05.2023

Signatures électroniques validées: 321

18.04.2023

La période de signature de la pétition publique n°2652 est clôturée, le 18-04-2023 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 321

07.03.2023

La pétition publique n°2652 est ouverte à signature, le 07-03-2023

07.03.2023

Déclaration de recevabilité

06.03.2023

La pétition publique n°2652 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 06-03-2023

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 07-03-2023 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 17-04-2023 à 23h59

02.03.2023

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2652, le 02-03-2023

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

22.02.2023

La pétition publique n°2652 est déposée, le 22-02-2023

Intitulé de la pétition: Congé fir een Elterendeel an de Schoulvakanzen an der Primärschoul

 

 

 

But de la pétition: - dem Kand ass ed méiglech rofzekommen no den Schoulzäiten, an net nach an de Vakanzen mussen an eng Maison Relais oder soss ähnlech Servicer ze goen.

Kand ass méi Stressresistent well ed net dauerhaft op engem Stresslevel ass.

 

-Méi Kand-Elterenzäit (Mamm,Papp oder Erzéihungsberechtegten)

 

- méi Eegenengagement an der Erzéihung durch méi Zäit. Kand muss manner an eng Maison Relais, Crèche Oder Daagsmamm...

Motivation de l'intérêt général de la pétition: -Besser fir de Gesondheetssystem durch manner Stress vun den Elteren an Kand

 

-Entlaschten vun den edukativen Servicer/Personal...

 

- Zäit fir allgemeng Projeten (Natur, Benevolat, Altersheem Austausch teschent Jonk & Aal,....)

 

-Méi grousst Interesse un méi Fräizäitaktivitéit gin durch méi Familienzäit ( allgemengt Wessen fördernd durch Aktivitéiten...)