Publique n°2382

Pétitionnaire: Sacha André

Fir en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutzgesetz

But de la pétition

Säit 2018 huet Lëtzebuerg en neit Déiereschutzgesetz. Leider muss ee feststellen, dass et nach net flächendeckend ëmgesat oder kontrolléiert ka ginn. En nationalen Ëmsetzungsplang zur Sensibiliséierung vun de Bierger an och zur Ënnerstetzung vun den Déiereschutzassociatiounen, déi an deem ... plus

Motivation de la pétition

Et kann ee feststellen, dass a verschidde Beräicher no 4 Joer d'Déiereschutzgesetz nach net wierkt. Nach ëmmer, fir ee Beispill ze nennen, si vill fräilafend Kazen, weder gechippt, nach steriliséiert oder kastréiert. Och bei den Hënn sinn net ëmmer all am Gesetz opgelëschte Punkten erfëllt. ... plus

expiré  23.08.2022
1234 /4.500
27%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
18.11.2022

Déclaration de clôture

16.11.2022

La pétition publique n°2382 est clôturée, le 16-11-2022

Motivation de la clôture: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

06.10.2022

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

05.10.2022

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2382, le 05-10-2022 - Nombre de signatures après validation: 1234

05.10.2022

Signatures électroniques validées: 1226

24.08.2022

La période de signature de la pétition publique n°2382 est clôturée, le 24-08-2022 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 1226

23.08.2022

Signatures papier validées: 8

13.07.2022

La pétition publique n°2382 est ouverte à signature, le 13-07-2022

13.07.2022

Déclaration de recevabilité

12.07.2022

La pétition publique n°2382 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 12-07-2022

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 13-07-2022 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 23-08-2022 à 23h59

11.07.2022

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2382, le 11-07-2022

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

24.06.2022

La pétition publique n°2382 est déposée, le 24-06-2022

Intitulé de la pétition: Fir en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutzgesetz

But de la pétition: Säit 2018 huet Lëtzebuerg en neit Déiereschutzgesetz. Leider muss ee feststellen, dass et nach net flächendeckend ëmgesat oder kontrolléiert ka ginn.

En nationalen Ëmsetzungsplang zur Sensibiliséierung vun de Bierger an och zur Ënnerstetzung vun den Déiereschutzassociatiounen, déi an deem Beräich eng wäertvoll Aarbecht leeschte géif hëllefen, dass d'Gesetz esou wéi et virgesinn ass kann.

gräifeZum engem Plang gehéiert et och ze kucken, wéi een adequat an allen Regioune vum Land kann. Et fällt op, dass et am Norden, Osten a Weste vum Land keng Infrastrukture gëtt . Déierenasiler konzentréieren sech op de Minett an hannert der Staat gëtt et keng méi.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Et kann ee feststellen, dass a verschidde Beräicher no 4 Joer d'Déiereschutzgesetz nach net wierkt. Nach ëmmer, fir ee Beispill ze nennen, si vill fräilafend Kazen, weder gechippt, nach steriliséiert oder kastréiert. Och bei den Hënn sinn net ëmmer all am Gesetz opgelëschte Punkten erfëllt.

Déiereschutzorganisatiounen huelen sech oft der Saach un, dëst ass mat villen Onkäschte verbonnen. Verschidde Gemengen ënnerstëtzen hier Awunner oder Associatiounen a deem Kontext mat enger finanzieller Hëllef, mee leider ass dat net iwwerall de Fall. Um nationale Plang e Projet ze entwéckelen, dee vun allen Gemengen ëmgesat misst ginn, ass do e wichtegen Usaz.

Fir d'Problemer konkret an aktiv ze léisen ass en nationale Plang néideg, wou Bierger sensibiliséiert an opgekläert ginn an se och wann néideg Ënnerstëtzung kréien.

An deem Kontext ass et och wichteg ze kucken, wéi eng Ressourcen oder Infrastrukturen an all Regioun vum Land gebraucht ginn, fir konkret an zilorientéiert agéieren ze kennen.