Publique n°2083

Pétitionnaire: Christian Banz

Fir eng Upassung vun den Ëffnungszäiten fir d'Maisons Relais'en am Sënn vun deenen Leit déi op Schichten schaffen.

But de la pétition

Maisons Relais'en sollen méi fréi opgoen wéi 7 Auer fir datt Elteren an Allengerzéihender an hierem Beruf bleiwen kennen an sech net wéinst den Schaffzeiten am Schichtbetrieb annerwaerts eng Aerbecht siichen mussen.

Motivation de la pétition

Ett gin e puer Zengdausend Leit déi am Schichtsystem schaffen, an fir deenen d'schaffen goen ze erliichteren resp. se am Beruf ze haalen matt hierem Wessen an hierer Erfahrung ass méi eng flexibel Kannerbetreiung onabkömmlech.

29
jours restants
83 /4.500
2%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
22.11.2021

Déclaration de recevabilité

19.11.2021

La pétition publique n°2083 est ouverte à signature, le 19-11-2021

17.11.2021

La pétition publique n°2083 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 17-11-2021

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 19-11-2021 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 30-12-2021 à 23h59

17.11.2021

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2083, le 17-11-2021

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

26.10.2021

La pétition publique n°2083 est déposée, le 26-10-2021

Intitulé de la pétition: Fir eng Upassung vun den Ëffnungszäiten fir d'Maisons Relais'en am Sënn vun deenen Leit déi op Schichten schaffen.

But de la pétition: Maisons Relais'en sollen méi fréi opgoen wéi 7 Auer fir datt Elteren an Allengerzéihender an hierem Beruf bleiwen kennen an sech net wéinst den Schaffzeiten am Schichtbetrieb annerwaerts eng Aerbecht siichen mussen.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Ett gin e puer Zengdausend Leit déi am Schichtsystem

schaffen, an fir deenen d'schaffen goen ze erliichteren resp. se am Beruf ze haalen matt hierem Wessen an hierer Erfahrung ass méi eng flexibel Kannerbetreiung onabkömmlech.